Gade - sogn i København

JacobysalleSogn
1916Frederiksberg
1940Frederiksberg