Gade - sogn i København

AmerikavejSogn
1880Frederiksberg
1890Sankt Matthæus
1906Kristkirken
1916Kristkirken
1940Kristkirken