Gade - sogn i København

TugthusportenSogn
1787Helligånd
1801Helligånd
1840Helligånd
Tugthusporten
Efter 1846 se også Helliggeiststræde
Efter 1881 se også Niels Hemmingsensgade