Gade - sogn i København

LemberggadeSogn
1940Allehelgen