Gade - sogn i København

N.J.FjordsalleSogn
1940Sankt Thomas