Gade - sogn i København

FruevejSogn
1940Dyssegård