Gade - sogn i København

AmagertorvSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1906Helligånd
1940Helligånd
Amagertorv hører til
Købmager kvarter
Sankt Annæ Vester kvarter