Gade - sogn i København

NybrogadeSogn
1840Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Nybrogade hører til
Udenbys Klædebo kvarter