Gade - sogn i København

PagteroldvejSogn
1940Hvidovre