Gade - sogn i København

  Gader i Nathanael sogn i året 1940
Ahrensbergsgade
Amagerbrogade
Amagerfælledvej
Anders Henriksensgade
Blekingegade
Brigadevej
Bøhmensgade
Christian Svendsensgade
Finlandsgade
Geislersgade
Halgreensgade
Hallandsgade
Hannovergade
Hedemannsgade
Hollænderdybet
Holmbladsgade
Jemtelandsgade
Kongedybet
Lybækgade
Lyneborggade
Meklenborggade
Nordlandsgade
Norgesgade
Pommernsgade
Prags Boulevard
Skånegade
Smålandsgade
Sundholmsvej
Sverrigsgade
Syvensalle
Vermlandsgade
Woltersgade