Gade - sogn i København

ÅlstrupvejSogn
1940Helligkors