Gade - sogn i København

ÅrhuspladsSogn
1940Hans Egede