Gade - sogn i København

ÆrtelandsvejSogn
1940Højdevang
Ærtelandsvej
Før 1926 se også Emblasalle