Gade - sogn i København

ÆtnavejSogn
1940Filip
Ætnavej
før 1925 se også Alfred Sørensensalle