Gade - sogn i København

ÆtnavejSogn
1940Filip
Ætnavej
Før 1925 se også Alfred Sørensensalle