Gade - sogn i København

ØresundsgadeSogn
1870Sankt Jakob
1880Sankt Jakob
1890Sankt Jakob
1906Sion
1916David
1940David
1940Hans Egede
Øresundsgade hører til
Udenbys Klædebo kvarter