Gade - sogn i København

ØresundshøjSogn
1940Skovshoved