Gade - sogn i København

BåringsvejSogn
1940Tårnby