Gade - sogn i København

BarsehøjSogn
1940Dyssegård