Gade - sogn i København

BlytækkervejSogn
1940Kapernaum
Blytækkervej
Før 1930 se også Valdemarsvej