Gade - sogn i København

Borgmester GodskesenspladsSogn
1940Lindevang