Gade - sogn i København

BredegårdsalleSogn
1940Hvidovre