Gade - sogn i København

Bryggerens LængeSogn
1787Holmen
1801Holmen