Gade - sogn i København

DæmringsvejSogn
1940Dyssegård