Gade - sogn i København

DrejøgadeSogn
1916Sion
1940Sankt Jakob