Gade - sogn i København

FælledvejSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Sankt Johannes
1906Sankt Johannes
1916Sankt Johannes
1940Sankt Johannes
Fælledvej hører til
Udenbys Klædebo kvarter