Gade - sogn i København

FortgårdalleSogn
1940Kastrup