Gade - sogn i København

FredenshøjalleSogn
1940Simon Peter