Gade - sogn i København

FrydenhøjSogn
1940Simon Peter