Gade - sogn i København

GarderhøjvejSogn
1940Gentofte