Gade - sogn i København

GrækenlandsvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Filip
1940Simon Peter
Grækenlandsvej
før 1901 se også Østre Mellemvej