Gade - sogn i København

HøeghsmindeparkenSogn
1940Maglegård