Gade - sogn i København

HøeghsmindevejSogn
1940Gentofte