Gade - sogn i København

HøgholtvejSogn
1940Vanløse