Gade - sogn i København

HøgsbrovejSogn
1940Tårnby