Gade - sogn i København

HøjbropladsSogn
1840Garnison
1870Helligånd
1870Holmen
1880Helligånd
1880Holmen
1890Helligånd
1890Holmen
1906Helligånd
1906Holmen
1916Helligånd
1916Holmen
1940Helligånd
1940Holmen
Højbroplads hører til
Klædebo kvarter
Vester kvarter