Gade - sogn i København

HøjnæsvejSogn
1940Rødovre