Gade - sogn i København

HøjstensvejSogn
1940Hvidovre