Gade - sogn i København

HøyrupsalleSogn
1940Hellerup