Gade - sogn i København

Hjalmar BrantingspladsSogn
1940Østervold
Hjalmar Brantingsplads
Før 1931 se også Stockholmsplads