Gade - sogn i København

HjortelængenSogn
1840Holmen
Hjortelængen
Efter 1869 se også Klerkegade