Gade - sogn i København

KæmnervejSogn
1940Kapernaum
Kæmnervej
Før 1930 se også Johansensvej