Gade - sogn i København

KæmnervejSogn
1940Kapernaum
Kæmnervej
før 1930 se også Johansensvej