Gade - sogn i København

KærdalsalleSogn
1940Rødovre