Gade - sogn i København

KaldæavejSogn
1940Simon Peter