Gade - sogn i København

KalkbrænderihavnsgadeSogn
1940Hans Egede
1940Sion