Gade - sogn i København

KildegårdspladsSogn
1940Gentofte