Gade - sogn i København

KløverprisvejSogn
1940Hvidovre