Gade - sogn i København

KorsørgadeSogn
1916David
1940David
1940Hans Egede