Gade - sogn i København

KrøyerspladsSogn
1890Vor Frelser