Gade - sogn i København

KvæsthusbroenSogn
1940Garnison