Gade - sogn i København

LæsøsgadeSogn
1880Sankt Johannes
1890Sankt Johannes
1906Sankt Johannes